fbpx

Splošni pogoji

Informacije o naši restavraciji

1.     Uvodna določba

2.     Arvven d.o.o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva osebnih podatkov. Pri nudenju naših storitev smo zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, tudi Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation).

Arvven d.o.o. se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletnih strani www.simonbbq.si ali osebno, preko elektronske pošte, ali po telefonu uporabljeni v skladu s Politiko varovanja zasebnosti, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

2. Namen dokumenta Politika varovanja zasebnosti

V primeru, da nam preko spletne strani, po e-pošti ali kako drugače posredujete katerekoli osebne podatke, bomo skladno z uredbo GDPR spoštovali vašo zasebnost. Naša politika glede varovanja podatkov je sledeča:
• uporabnike natančno seznanimo s tem, kako in za kaj bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce;
• ti podatki niso nikoli dostopni tretjim osebam;
•  podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem in jih ne prodajamo;
• naše baze redno preverjamo in ažuriramo, tako da je v njih čim manj naslovov z napakami;
• na željo uporabnika lahko njegove podatke iz naših baz tudi odstranimo, če so za to izpolnjeni potrebni pogoji.


3. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Arvven d.o.o., Mavsarjeva cesta 16, 1357 Notranje Gorice.4. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno zaprosili za vaše soglasje oziroma privolitev.

Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani na spletnem strežniku se avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

Tako zbranih podatkov ne obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi podatki.

Uporabo spletnih strani in uporabo spletnih aplikacij na spletnih straneh štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletne strani ne strinjate s temi pogoji, spletne strani ne uporabljajte.

Arvven d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali aplikacij na spletnih straneh brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Vse vsebine, grafični in drugi elementi na spletnih straneh so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Na spletnih straneh so objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih pravnih oseb. Na delovanje teh strani in na njihovo vsebino Arvven d.o.o. ne more vplivati in ne sprejema nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.

Prijava na novice

Na naših spletnih straneh se lahko naročite na prejemanje e-novic, ki vsebujejo obvestila s področja kulinarike, vabila na dogodke ter ponudbe storitev, ki so neposredno vezane na dejavnosti Arvven d.o.o.. Ob vaši privolitvi shranimo kopijo našega elektronskega sporočila, v katerem ste s klikom podali privolitev za prejemanje novic, elektronski naslov, iz katerega je bila ta  privolitev podana in datum privolitve. Kopijo privolitve hranimo kot dokazilo o vaši privolitvi za obdelavo osebnih podatkov.

Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavite, tako da kliknete na ustrezno povezavo, ki se nahaja na dnu vsakokratnih novic ali tako, da nam pišete na info@simonbbq.si V primeru odjave vašega elektronskega naslova ne bomo več uporabljali za pošiljanje novic.

V primeru vaše odjave bomo zgolj hranili še kopijo vaše privolitve (ki vsebuje tudi vaš elektronski naslov), in sicer še toliko časa, kot smo na podlagi predpisov še lahko pozvani k njeni predložitvi. Tovrstno hrambo kopije vaše privolitve utemeljujemo s svojim »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj na ta način zagotavljamo dokaz, da smo vaš elektronski naslov do vaše odjave zakonito uporabljali za posredovanje novic. Posameznik, ki se ne strinja, da se njegovi osebni podatki hranijo določeno obdobje na podlagi zakonitega interesa, ima pravico do ugovora pri Informacijskem pooblaščencu.

Prijava na obveščanje

Na naši spletni strani www.simonbbq.si se lahko prijavite na obveščanje. Vaše osebne podatke (ime/priimek/elektronski naslov/telefon in rojstni datum), ki jih vnesete ob spletni registraciji, uporabljamo samo za namen obveščanja in jih ne posredujemo tretji osebi.

Od prejemanja obvestil se lahko kadarkoli odjavite na dnu obvestil ali tako, da nam pišete na info@ Simonbbq.si….

Prejemniki obvestil za mrežo imajo možnost odjave na dnu obvestil ali tako, da nam pišejo na info@ Simonbbq.si…..

Spletne prijave na tečaje in dogodke

Na spletnih straneh se lahko prijavite na tečaje in dogodke Arvven d.o.o.. Podatke, ki jih vnesete preko spletnega obrazca (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, rojstni datum), uporabljamo samo za namen obveščanja o usposabljanjih/dogodkih.

Če se kot udeleženec s takšnim posredovanjem vaših osebnih podatkov ne strinjate, ker menite, da vaš interes, upoštevajoč vaš konkreten položaj, prevlada nad našim interesom, nam to prosim sporočite in bomo vašo situacijo individualno obravnavali.5. Uporabniki podatkov
Vsi podatki bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:
• ponudniku platforme za množično pošiljanje sporočil;

6. Odjava
Če naših obvestil po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite tako, da pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov info@simonbbq.si……V primeru odjave vašega elektronskega naslova ne bomo več uporabljali za pošiljanje obvestil.

Če naših storitev (elektronsko, telefonsko) ne želite več koristiti, nam to lahko sporočite na info@simonbbq.si.

V primeru vaše odjave bomo zgolj hranili še kopijo vaše privolitve (v elektronski ali fizični obliki), in sicer še toliko časa, kot smo na podlagi predpisov še lahko pozvani k njeni predložitvi. Tovrstno hrambo kopije vaše privolitve utemeljujemo s svojim »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj na ta način zagotavljamo dokaz, da smo vaše osebne podatke do vaše odjave zakonito uporabljali za posredovanje informacij.7. Obdobje hrambe
Rok hrambe osebnih podatkov je 10 let, kar utemeljujemo z veljavno zakonodajo.

Vaše podatke lahko hranimo tudi še po tem, ko prenehate uporabljati storitve oziroma dokler ne prekličete vašega soglasja. Vaše podatke bomo hranili in jih po potrebi uporabili za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali za reševanje morebitnih sporov.8. Način varstva vaših podatkov
Arvven d.o.o. se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete. Storili bomo vse potrebno, da osebne podatke zaščitimo pred kakršnimkoli kršitvami in zlorabami. Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naš računalniški sistem je zaščiten s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.
9. Vaše pravice
Sprejemali bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obravnavanje vaših podatkov, v skladu s to Politiko varovanja zasebnosti. Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do prenosa vaših osebnih podatkov na tretjo osebo.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu Arvven d.o.o.

• omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
• omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
• omogoči pravico do omejitve uporabe,
• omogoči pravico do ugovora obdelave
• omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica,
•poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.


Prav tako bo Arvven d.o.o.posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Arvven d.o.o. se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorila brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

10. Veljavnost in možnost spremembe Politike varovanja zasebnosti

Politika varovanja zasebnosti stopi v veljavo z dnem podpisa. Veljavna Politika varovanja zasebnosti bo dostopna v prostorih Arvven d.o.o., Mavsarjeva cesta 16, 1357 Notranje Gorice in bo objavljena na naši spletni strani. Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko varovanja zasebnosti po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov.Notranje Gorice, 15.1.2021
Jakob Ceglar
  Direktor

Vaša košarica

No products in the cart.

Na blagajno
Product added to cart.

Spletna stran uporablja piškotke.

Prosimo sprejmite naše piškotke za beleženje statistike obiskov. Lahko jih tudi zavrnete in nadaljujete z ogledom brez beleženja in posredovanja podatkov drugim aplikacijam.